SH Winongo

Geschiedenis SH Winongo

 

De Persaudaraan Setia Hati was een gesloten organisatie, waarvan de leringen uitsluitend ontsloten worden aan hen die eerst een eed (Kecer) hebben afgelegd. Hierbij gold een leeftijds vereiste van minimaal 17 jaar. Vanaf hun 17e jaar konden nieuwe leden toetreden als "Kandidaat".

Als “Kandidaat” was het toegestaan aanwezig te zijn gedurende de training, maar alleen als toeschouwer; er mocht nog niet worden deelgenomen aan de training. Pas na verloop van tijd werd een “Kandidaat” formeel toegestaan toe te treden tot de S.H..

Na het overlijden van Eyang Soero werd de Persaudaraan Setia Hati voortgezet als S.H. Panti. Panti verwijst naar het woonhuis van Eyang Suro.

 

Medio jaren ’60 nam de S.H. in Madiun in ledental af. Enerzijds, omdat de oudere generatie langzaam maar zeker deze wereld verliet, anderzijds, omdat de relatieve geslotenheid een drempel vormde voor de jongere generatie om toe te treden.

Dit is voor Bapak Raden Djimat Henro Soewarno aanleiding om de S.H. nieuw leven in te blazen, door het oprichten van de Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda in 1965.

Bapak Soewarno was lid van de S.H. Panti en een directe leerling van Eyang Soero.

Tunas Muda betekent letterlijk “nieuwe loot” en Winongo verwijst naar de dessa Winongo. De oorspronkelijke Jurus van Eyang Soero wordt aangevuld met de Jurus op basis van de Jurus welke Bapak Soewarno van 9 verschillende pendekars heeft geleerd alvorens toe te treden tot de Persaudaraan Setia Hati (vanwege dezelfde leeftijdsgrens). Deze Jurus vormt de basis voor de leringen van de Eerste Trap binnen de SH Winongo Tunas Muda, terwijl de oorspronkelijke 36 Jurus van Eyang Soero de kennis vormen van de Tweede Trap. Hiermee wordt het mogelijk de leeftijdsgrens van 17 jaar voor toetreding los te laten en de SH Winongo Tunas Muda groeit snel in Madiun.

 

Ter overpeinzing...

Amar ma'ruf nahi munkar

 

“Amar ma’ruf nahi munkar” (al`amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-mun'kar) is Arabisch wat staat voor: streef naar het goede en blijf ver van het kwade. Het geldt als een van de basisprincipes in de Islam.

En laat er een groep onder u zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt; dezen zijn het die zullen slagen. (3:104)

 

Yen dijiwit kroso loro njiwit liyan

Als het pijn doet om geknepen te worden, knijp dan geen anderen

 

Tresno marang sapepadaning titah

Toon liefde voor de gehele mensheid

 

Sekabehing pakarti bakal diadili

Voor je gehele gedrag zal je je moeten verantwoorden

 

Kabeh podo ngunduh wohing pakarti.

Ieder zal de vruchten oogsten van zijn gedra

Toto Tatag Tutug

 

Toto Tatag Tutug geeft in drie Javaanse woorden kernachtig weer wat ten alle tijden de geestesgesteldheid moet zijn:

Toto - Voorbereid zijn

Tatag - Vol vertrouwen zijn

Tutug - Tot het uiterste gaan om het doel te bereiken

 

Copyright © All Rights Reserved