Setia Hati

Betekenis "Setia Hati"

 

De ware betekenis van “Setia Hati” is:

DIRI SETIA KEPADA HATI-SANUBARI,

oftewel: Zichzelf Getrouw Aan De Innerlijke Gevoelens.

Wat hier bedoeld wordt met Zichzelf is het lichamelijke of fysieke lichaam met alles wat daar bijhoort, zoals de zintuigen, gedachten en vleselijke lusten. Dit is wat uiteindelijk vorm geeft aan een bepaald karakter of aan een handeling.

Wat betreft de Innerlijke Gevoelens, dat is het Hart, de Ziel, het Diepste Gevoel, de Ware Gevoelens, Het Geweten of Het Eigen Innerlijk.

 

De Innerlijke Gevoelens zijn datgene wat het fysieke lichaam beweegt. Het fysieke lichaam is slechts een voorwerp wat bewogen wordt. Het fysieke lichaam is slechts een hulpmiddel of instrument. Met andere woorden "Zichzelf" is datgene wat gebruikt wordt, niet degene die gebruikt, datgene wat bewogen wordt, niet degene die beweegt.

 

Ter illustratie: Een potlood vervaardigt een geschrift. In feite is het potlood slechts een voorwerp/instrument – een werktuig dat bewogen wordt om het geschrift te vervaardigen. Het potlood is pas in staat te bewegen en te schrijven als het bewogen wordt of er mee geschreven wordt. Het potlood zal niet in staat zijn zelfstandig te bewegen en te schrijven zonder dat er iemand is die schrijven gaat. Het geschrift ook in feite is niet het bezit van het potlood, maar het bezit van degene die schrijft. Vorm dus niet de fout, als het potlood verklaart: Ik schrijf zelfstandig, en dit geschrift is mijn geschrift.

Er is niets wat beweegt, zonder dat het door iets in beweging gezet wordt.

 

Zichzelf Getrouw Aan De Innerlijke Gevoelens betekent hier dan: Zichzelf die al een en verenigd is met de Innerlijke Gevoelens. De Innerlijke Gevoelens kunnen we beschouwen als de vertegenwoordiging of de “gevolmachtigd ambassadeur” van onze Schepper.

Als Zichzelf al een en verenigd is met het Innerlijke en Zichzelf acteert volgens en in harmonie met de Innerlijke Gevoelens, dan ontstaat een volmaakte en complete mens. Dit is het uiteindelijke streven van de Persaudaraan Setia Hati, haar leden te begeleiden in het worden als een volmaakte en complete mens, die altijd leeft in de nabijheid van zijn Schepper.

 

Het is het streven van de Persaudaraan Setia Hati haar leden te helpen in het bereiken van dit doel door middel van regelmatige, gerichte en volhardende trainingen van lichaam en geest, teneinde in staat te zijn de lichamelijke en geestelijke energie te beheersen.

De innerlijke geest, als datgene wat in beweging zet, behoort voortdurend klaar te staan om alle mogelijke onzichtbare obstakels of uitdagingen tegemoet te treden, terwijl het fysieke zelf, als datgene wat bewogen wordt, geoefend behoort te zijn, opdat het de kracht beheerst en beschikt over het vermogen alsmede de vaardigheden om alle mogelijke zichtbare uitdagingen tegemoet te treden.

 

 

 

Ter overpeinzing...

Memayu-hayuning bawono

 

"Handhaaf de schoonheid van de wereld"

De mens ontvangt veel van deze wereld en mag nooit vergeten dat zijn bestaan onlosmakelijk verbonden is met deze wereld. Niemand, behalve de Almachtige God, kan leven scheppen. De mens moet derhalve zijn Schepper, de Schepper van het leven, respecteren en aanbidden. Gelijktijdig moet de mens met zijn medemensen samenwerken voor de instandhouding van deze wereld. Er is hiermee een verticale relatie tussen de mens en zijn Schepper en een horizontale relatie met de rest van de mensheid.

Tat Twam Asi

 

“Dat zijt Gij”

De betekenis van dit gezegde is dat het Zelf, in zijn oorspronkelijke, pure vorm, in zijn geheel of gedeeltelijk geïdentificeerd kan worden, of identiek is aan, de Ultieme Werkelijkheid, Die de basis en oorsprong is van alle verschijnselen.

Tat duidt de buitenkant aan en Twam de aangeboren goddelijkheid. Het betekent dat dezelfde goddelijkheid van binnen en van buiten is. Het refereert aan onze ervaring van “identiteit” met de Schepper. We zien onze Schepper in alles en de basis van onze liefde voor anderen is dat zij ook “een zijn methun Schepper”. Als we identiek zijn aan onze Schepper en aan de ander, dan zullen we goed willen doen jegens de ander. Dit is de basis voor moraal. Het is niet dat we goed doen jegens de ander uit een vorm van onbaatzuchtigheid, maar omdat de ander identiek is aan ons.

Kembang Tepus Kaki

 

Kembang Tepus Kaki (de Tepus bloem), is familie van de Gember. Het kenmerk van deze plant, net als de gember overigens, is dat uit een wortelstuk verschillende loten groeien, die allen onderling verbonden zijn door dat ene wortelstuk. Door het beschadigen van een van de loten, wordt het wortelstuk beschadigd en daarmee alle andere loten.

Kembang Tepus Kaki is hier een metafoor voor de oorsprong van de mens. Wie zijn bestemming kent, moet zich ook bewust zijn van de wetten waar hij zich aan moet houden om die bestemming te bereiken.

Copyright © All Rights Reserved